Değerlendir:
  • 17 Oy - 2.71 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CEMAS - LJemaş Döküm Hisse Senedi Yorumları
#51
Teknik olarak 1,30 un gecilmesi gerekiyor fakat tavsiye ettiğim bir hisse idi 1,10 lardan orta ve uzun vade için uygun durumdaydı. İşlem hacmide guzel bugun cıkısın devam edeceğini dusunuyorum.
Ytd
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#52
[Resim: cema.jpg]

Uploaded with ImageShack.us
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#53
cemaşzedelere hayırlı olsun bu çıkış . ama bu rızanın bi oyunu olmasın yine. ytd.
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#54
hakan hocamdan yorum alabılırmıyz ? destek,dırenç verırsen çok ıyı olur tskr.
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#55
*CEMAS***ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Ankara Asfaltı 12.Km KIRŞEHİR
Telefon ve Faks No. : 0386 234 80 80 (TEL) 0386 324 83 49 (FAKS)
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0386 234 80 80 (TEL) 0386
324 83 49 (FAKS)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 25.04.2012-30.11.2012

Özet Bilgi : Tahsisli Sermaye ArtışıYönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.11.2012

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 300.000.000,00

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 75.000.000,00

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 237.000.000,00

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 162.000.000,00

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0,00

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 162.000.000,00

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0,00

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0,00

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Var

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : Ege Kraft'dan tahsisli
sermaye artışından alacağı yeni paylarını en az 3 yıl süreyle borsada satmayacağına dair taahhütname
alınmasına
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : yok

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0,00

Temettüden (TL) : 0,00

İç Kaynaklardan (TL) : 0,00

yoktur : 0,00

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0,00

Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0,00

Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : yokEK AÇIKLAMALAR:

25.04.2012 tarihli yönetim kurulu kararımızda 180.000.000 TL olarak açıklanan Ege Kraft Torba San. ve
Tic. A.Ş. tahsisli sermaye artış tutarının 162.000.000 TL olarak düzeltilmesine ilişkin açıklamadır.

Yönetim Kurulumuz 30.11.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.


Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'den varlık alımı nedeniyle doğan borcumuzun, küçük ortaklarımıza
yük getirmeyecek şekilde sermaye artırımı yapılarak kapatılması ve bu suretle şirketimizin mali yapının
daha da güçlendirilmesi amacıyla

1-Şirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere çıkarılmış sermayesinin
75.000.000 TL' dan Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne (Ege Kraft) tahsisli olarak 162.000.000 TL
artırılarak 237.000.000 TL'na yükseltilmesine,

2-Ege Kraft'a olan borcumuzun 162.000.000 TL'lik kısmının tahsisli sermaye artışında sermayeye
dönüştürülmesine,

3-Tahsisli sermaye artırımının, beher hisse bedeli nominal değerden aşağı olmamak üzere İMKB
Toptan Satışlar Pazarı fiyat marjları dahilinde olmak üzere yapılmasına,

4-Esas sözleşmenin '' Sermaye'' başlıklı 6.Maddesine istinaden ortaklarımızın yeni pay alma (rüçhan )
haklarının sınırlandırılmasına,

5-Ege Kraft 'dan tahsisli sermaye artışından alacağı payların 3 yıl süreyle Borsada satmayacağına
dair taahhütname alınmasına ,

karar verildiYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.


IMKB
YASAL UYARI: YAZDİKLARİM AL SAT TUT TAVSIYESI OLARAK GÖRÜRSEN ZARAR EDEBILIRSIN BUNLAR BENIM SESLI DÜŞÜNCELERIM VE BEKLENTILERIMDIR.
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#56
ŞİMDİ TEKRAR SPK ya BAŞVURUMU YAPACAK ACABA YOKSA TAHSİSLİ ARTTIRIM BİTTMİ?
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#57
(03/12/2012, 10:53)mawi_s Yazdı: ŞİMDİ TEKRAR SPK ya BAŞVURUMU YAPACAK ACABA YOKSA TAHSİSLİ ARTTIRIM BİTTMİ?

evet bitti 164 milyon ile
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#58
CEMAS***ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Satışlar Pazarı İşlemlerine
İlişkin Bildirim )


05/12/2012 Tarihinde 16:49'da yapmış olduğumuz Çemaş Döküm A.Ş pay senedi ile ilgili duyuruyu
CEMAS hisse kodu seçerek aşağıda tekrar bildirmekteyiz.


İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI
Kotasyon Müdürlüğü

Tarih : 05/12/2012
Ref : 2012/ 301

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon)'den 237.000.000
(ikiyüzotuzyedimilyon) TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 162.000.000 TL nominal değerli
payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için
1 TL fiyatla alıcı ,Ege Kraft Torba San. ve Tic. A.Ş.'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Toptan
Satışlar Pazarı'nda (TSP) satılacaktır.

Bu çerçevede satışa konu paylar, SPK'nın 03/12/2012 tarih ve 112/703 sayılı Kayıt belgesine dayanılarak
ve Şirketin talebiyle,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde 05/12/2012 tarihinde"Borsa'da işlem gören
nitelikte" ihraç edilmiştir.

Söz konusu işlemde beher pay bedeli İMKB'nin TSP'de yapılacak işlemlerde uygulanacak fiyat
hesaplama yöntemlerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak belirlenmiştir.

Alıcı ve satıcı taraflar,takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.Borsa dışında gerçekleştirilecek
takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuş olup,takasın
gerçekleştirileceği 07/12/2012 tarihini izleyen en geç 11/12/2012 tarihine kadar takas sonuçlarına ilişkin
belgeler Borsanıza teslim edilecektir.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b herhangi bir kayıt
bulunmamaktadır.
Söz konusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmesi hususunu
müsaadelerinize arz ederiz.

ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Ali Orhan YALÇINKAYA Mehmed Nureddin Çevik
Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanıtoptan olarak 1 tl ye satılmış dikkatinize
YASAL UYARI: YAZDİKLARİM AL SAT TUT TAVSIYESI OLARAK GÖRÜRSEN ZARAR EDEBILIRSIN BUNLAR BENIM SESLI DÜŞÜNCELERIM VE BEKLENTILERIMDIR.
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
#59
BORSAGUNDEM.COM

Çemaş, 2010 yılı ortasında halka arz seferberliğine katılarak borsaya giriş yaptı. Şirketin ödenmiş sermayesi 15 milyon liradan 23 milyon 250 bin liraya yükseltilirken sermayenin yüzde 35.48’ini temsil eden 8 milyon 250 bin lira nominal değerli paylar 2.14 liradan halka arz edildi.

Halka arzı da Turkish Yatırım yaptı. Aradan iki yıl geçti, bugün Çemaş’ın hisse fiyatı yaklaşık 1 lira nominal değer seviyesinden işlem görüyor. Halka açıklık oranı ise yüzde 73’e çıkmış durumda!

Yani şirketin yüzde 35’i 2010 yılında 2 lira seviyesinden halka açılmış patron sürekli sermaye artırımı yapmış ve hisse satmış. Halka arz seferberliğine katılan yatırımcı da almış. Çemaş’ın 2010 yılında 15 milyon lira olan sermayesi iştirakler arası yapılan bir işlemle bugün 237 milyon liraya yükseltilmek isteniyor. Rakamlar ilginç, çünkü şirket halka açıldıktan sonra sermayesini yüzde 1.480 oranında artırmış! 2 lira seviyesinden halka arz edilen hisselerin bugünkü değeri ise 1.19 lira. Halka arzı Turkish Yatırım yaptı ama şirketin sermayesi 23 milyon liradan 75 milyon liraya yükseltilirken ve halka açıklık oranı yüzde 35’ten yüzde 75’e çıkarken arzları kim hangi şartlarda yaptı? Çemaş ve Işıklar Grubu’nun yaptığı her sermaye artırımı ve ortak satışından neden bazı kişilerin ismi ön plana çıkıyor? Bu sorular cevapsız değil.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI

Halka arz seferberliğine katılan Çemaş’ın son yaptığı açıklama ise şöyle: “Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (Şirket)’nin sermayesinin 75.000.000 TL (yetmişbeşmilyon)’den 237.000.000 (ikiyüzotuzyedimilyon) TL’ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 162.000.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla alıcı, Ege Kraft Torba San. ve Tic. A.Ş.’ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı’nda (TSP) satılacaktır.”

AÇIKLAMADAKİ İMZA TANIDIK!

Toptan Satışlar Pazarı’nda yapılacak satışla ilgili açıklamanın altında ise Mehmed Nureddin Çevik’in imzası var. Peki Mehmed Nureddin Çevik kim? Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı.

Mehmed Nureddin Çevik halen 2499 Sayılı Yasaya muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/I-A (1-2-3) maddesinde yer alan manipülasyon, içeriden öğrenenlerin ticareti ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan yanlış mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma suçlarını işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan açılan kamu davası kapsamında yargılanıyor.

PEKİ, ÇEMAŞ NEDEN SERMAYE ARTIRIYOR?

İştiraki Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş’den yaptığı varlık alımı için şirket çıkarılmış sermayesini 75 milyon liradan Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret’e (Ege Kraft) tahsisli olarak 162 milyon lira artırılarak 237 milyon liraya yükseltiyor. Ege Kraft’a olan borç da tahsisli sermaye artırımı ile sermayeye dönüştürülüyor. İkisi de aynı patrona ait şirketlerde varlıklar yer değiştiriyor, bir anda sermaye artıyor, ortaya yeni hisseler çıkıyor. Borsada son dönemde çok sayıda şirketin yaptığı işlemlere benziyor.

Sabah Gazetesi Yazarı Meliha Okur, bu işlemlere “Finans cinliği” diyor.

Bu arada Ege Kraft denilen şirket de halka açık olan USAŞ ile birleştirilmek isteniyor. Işıklar Grubu, batmak üzere olan USAŞ’ı aldıktan hemen sonra bu birleştirme kararını almıştı. Ege Kraft da dolaylı bir şekilde halka açılmış olacak. Burada da bir sermaye artırımı söz konusu olacak. Tamamen borsa ve hesap oyunları üzerine kurulmuş işlemler. Anlamak mümkün değil. Buradaki danışman da Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler. Yani Mehmed Nureddin Çevik’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket.

Aslında tablo o kadar da karışık değil. Net bir şekilde bakıldığında amacın ve neler yapılmak istendiği açıkça görülüyor.

VARLIĞI YÜKSEK DEĞERLEMİŞLER

Bu arada yüzde 73’ü halka açık bir şirketle ilgili yapılan işlemin de değerinin çok üzerinden yapılmak istendiği şirketin yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Bir Işıklar Grubu şirketi olan Çemaş’ın yaptığı açıklama şöyle: “Işıklar Grubu şirketlerinden Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ege Kraft) nin sahip olduğu, ödenmiş sermayesinin % 92.79'una tekabül eden 185.584.883,53 TL nominal değerli, 185.584.883,53 adet Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş( Özışık ) hisselerini, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 03.01.2012 tarihli değerleme

raporunda tespit edilen 226.771.629 TL tutarındaki şirket değeri baz alınarak 207.855.069,55 TL bedelle satın almış, 25.04.2012 tarihinde ise Ege Kraft'ın satış bedelinden doğan alacağının yapacağımız 180.000.000 TL tutarındaki tahsisli sermaye artışında sermayeye dönüştürülmesine karar verilmişti.

Şirketimizin Tahsisli Sermaye artırımı için SPK ya müracaatından sonra, SPK yetkili organlarınca Özışık şirket değerleme raporunun Kapital Karden'in dışında başka bir değerleme şirketine yaptırılması istenmiş bunun sonucu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.(Güreli) tarafından hazırlanan 22.11.2012 revize tarihli şirket değerleme raporunda şirket değeri 174.876.287 TL olarak tespit edilmiştir. Bu gelişme üzerine bu defa değerleme raporuna uygun olarak alım bedelinin, şirket değerinin % 92.79'una tekabül eden 162.271.903 TL' ye indirilmesine ve satıcı firma Ege Kraft'tan aradaki tutar kadar indirim istenmesine karar verildi.”

SPK da olmasa 174 milyon lira değer biçilen şirket, değeri 226 milyon olarak yüzde 73’ü halka açık olan şirkete satılacak. 1 ya da 2 değil arada tam 52 milyon lira fark var. Halka açık Çemaş’ın iştirakinden neden hisse aldığı bir tarafa, şirketin değerinin çok üzerinden devredilmek istenmesi de yapılan işlemle ilgili şüpheleri artırıyor. Bir şirket halka açılıyor, patron sürekli hisse satıyor. Sonra sermaye artırımları başlıyor. Ardından hepsi bir patrona ait şirketler arasında iştirak alışı-satışı birleştirmeler, ayrıştırmalar yapılıyor. Bir anda şirketin sermayesi yüzde binin üzerinde artıyor. Bu işlemlere de Mehmed Nureddin Çevik aracılık ediyor
Bu sitede yazdığım yazılar kendi fikir ve düşüncelerim olup yatırım amaçlı kullanılmaz olası sonuçlardan kişi kişiler kendileri sorumludur.kısacası ben kafama göre takılıyorum...facebook

https://www.facebook.com/borsa.yorumla.5


Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler: tizzzz , aslan78
#60
Basın bülteni
7 Aralık 2012


Çemaş, Ege Kraft'a 162 milyon TL’lik borcunu ödedi

İMKB 100 şirketlerinden Çemaş, ana ortağı Ege Kraft'a olan 162 milyon TL tutarındaki borcunu sermaye artırımı ile ödedi. Böylelikle küçük yatırımcıya yük getirmeyecek şekilde İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda 162 milyon hisseyi tahsisli olarak Ege Kraft'a satan Çemaş, borcunu sermayeye dönüştürdü. 7 Aralık 2012'de tamamlanan tahsisli sermaye artırımı sonrasında Çemaş'taki ortaklık payı yüzde 26,06'dan yüzde 76,60'a yükselen Ege Kraft ise, bu payları 3 yıl boyunca borsada satmama taahhüdü verdi.

Çemaş Döküm, ana ortağı Ege Kraft'a varlık alımından doğan borcunu sermaye artırımı yoluyla borcu sermayeye dönüştürerek kapattı. Çemaş Döküm Sanayi'nin 300 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde mevcut çıkarılmış sermayesinin 75 milyon TL'den 237 milyon TL'ye arttırılmasıyla ihraç edilen hisse senetleri, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Ege Kraft Torba Sanayi’ne Toptan Satışlar Pazarı’nda 7 Aralık 2012 tarihinde satıldı.

Tahsisli sermaye artırımı sonrasında Ege Kraft’ın Çemaş’taki ortaklık payı yüzde 26,06’dan yüzde 76,60’a yükseldi.
Bul
Cevapla
Teşekkür Edenler:
« Önceki | Sonraki »


Foruma atla:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir